Teater Rabiata 2017

Aktuellt

 

 

 

Den 26 maj klockan 19.00 har vi premiär av Dorian Grays porträtt - Chicagoversionen. Manusbearbetning av Rabiatamedlemmen Niklas Lundström.

 

Övriga föreställningstillfällen:

 

29/5 klockan 19.00 - teckenspråkstolkad föreställning

30/5 klockan 19.00

1/6 klockan 19.00

 

2/6 klockan 15.00

9/6 klockan 15.00

10/6 klockan 15.00

 

Boka på mail: info@teaterrabiata.se

 

Biljettpriser: MAF-medlem, student, pensionär 50 SEK

Ordinarie 80 SEK

 

Mer om pjäsen finns att läsa under fliken "Pågående produktioner"

 

 

Om oss/About us

 

Teater Rabiata är en amatörteaterförening som bildades hösten 2015 i Malmö. Tillsammans så skapar vi teater; allt från teaterövningar till att sätta upp klassiker eller eget material, samtidigt som vi utvecklas som skådespelare. Vi är amatörer med både mindre och mer erfarenhet. För närvarande är vi 19 medlemmar. Vi vill utvecklas och lära oss nytt om världen, varandra och oss själva med passion och motivation för scenkonst som drivkraft. Allt sker på volontär basis. Under vårt första år som amatörteater hann vi sätta upp tre olika verk.

 

info@teaterrabiata.se

Teater Rabiata, founded in 2015, is an amateur theatre group based in Malmö. At the moment we are 19 members. Together we create theatre, everything from theatre practicing to whole productions based on our members manuscripts or classical ones. Our drama experiences are everything from several years to nearly none and together we make a great mix. In common we have the will and passion to develop as actors and learn more about the world, our co-members and ourselves. During 2016 we manage to put up three productions. All of them as volunteers.

 

Vad är MAF?/What is MAF?

 

MAF är Malmö Amatörteaterforum och huserar i gamla Folkets hus på Bergsgatan/Torpgatan/Norra Skolgatan. Det är en i Sverige unik paraplyorganisation som med stöd av Malmö Stad (Malmö Fritid, Malmö Kulturnämnd och Stadsdelsområde Norr) underlättar för fria amatörteaterföreningar att bedriva verksamhet. MAF tillhandahåller replokaler, scener, verkstad, ateljé och teknik. MAF håller även i olika teaterkurser för barn, ungdomar och vuxna. Varje år i maj arrangerar de BUF, en stor barn- och ungdomsfestival.

Mer info på deras hemsida (som snart kommer uppdateras till en nyare version): www.m-a-f.org . Facebook: MalmöAmatörteaterforum

 

MAF is short for the umbrella organization Malmö Amateur theatre Forum and are financial supported by Malmö City. The unique organization facilitates stages, rehearsal rooms and scenography, technic and costume workshops for amateur groups. Besides that they organize drama classes for children, youths and adults. Every year in May the put up a children and youth theatre festival (BUF).

Homepage (will soon be updated): www.m-a-f.org . Facebook: MalmöAmatörteaterforum