Rabiatas Vänner

Rabiatas Vänner/Friends of Rabiata

 

Genom att betala in 50 SEK blir du en Rabiata-vän och bidrar med ekonomisk stöttning för vårt fortsatta arbete. Du får som Rabiata-vän rabatterat pris på våra föreställningar. Betala in på Bankgiro 5033-7344 och skriv ditt för- och efternamn samt e-postadress. Har du några frågor så kontakta oss via mail.

 

info@teaterrabiata.se

 

By giving us 50 SEK you will become a friend of Rabiata and you help us financial with further productions. As a friend of Rabiata you get discounted ticket prices at our productions. Transfer your payment to Bankgiro 5033-7344 and write your name and surname wit you e-mail adress. Please contact us by e-mail if you have any questions.